Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.

Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywanie prawidłowego nr rachunku bankowego i  nazwy banku na który będzie dokonywany zwrot podatku oraz prawidłowe wpisywanie numeru NIP i PESEL w związku ze zmianą programu na zwrot akcyzy.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Górznie pok. nr 3. w godz. 7.30 – 15.20.