Obsada stanowisk Urzędu Gminy w Górznie

  Waldemar Sabak Wójt Gminy pok. Nr 10  
   Katarzyna Ochnik Sekretarz Gminy pok. Nr 10 wew. 33
  Grażyna Szewczyk Skarbnik Gminy pok. Nr 14 wew. 40

 Referat finansowy

  Katarzyna Ryfczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej, Kierownik Referatu pok. Nr 12 wew. 34
  Justyna Frelek Inspektor ds. naliczania płac pok. Nr 12 wew. 34
  Anna Chmielak Księgowa budżetowa, Z-ca Skarbnika Gminy pok Nr 12 wew. 34
  Bogumiła Kurmanek Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych pok. Nr 2 wew. 35
  Mariola Wałachowska Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych pok. Nr 2 wew. 35

 Samodzielne stanowiska pracy

  Iwona Zając Inspektor ds. ochrony  środowiska i zamówień publicznych pok. Nr 1 wew. 36
  Piotr Zając Inspektor ds. inwestycji i dróg oraz funduszy strukturalnych pok. Nr 1 wew. 36
 

Kazimierz Zuchniak

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych pok. Nr 8 wew. 39
  Teresa Rusak Inspektor ds. planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa pok. Nr 3 wew. 38
  Wanda Cyrta Inspektor ds. obsługi rady i działalności gospodarczej pok. Nr 15 wew. 42
  Wiesław Cyrta Inspektor ds. oświaty, kultury i zdrowia pok. Nr 7 wew. 41
   

Inspektor ds. organizacyjnych  i kadrowych

pok. Nr 10 wew. 31

 Pracownicy obsługi

  Paweł Guba Starszy informatyk    
  Adam Malinowski Radca prawny    

 Urząd Stanu Cywilnego

  Waldemar Sabak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
  Marta Bielecka Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzący również sprawy gospodarki nieruchomościami  pok. Nr 8 wew. 39