Zgodnie z art. 60 §2a Ordynacji Podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) od dnia 1 stycznia 2016r. podatnicy dokonujący zapłaty podatków kartą płatniczą, zobowiązani są do ponoszenia kosztów opłat i prowizji związanych z taką formą zapłaty.
W związku z powyższym, osoby dokonujące płatności kartą winny posiadać niewielką ilość gotówki w celu wniesienia takiej opłaty do kasy Urzędu Gminy. Opłata pobierana jest w wysokości 0,99% od kwoty transakcji plus 0,05zł od każdej transakcji.